Shirt by Ghanaian designer, Mina Evans

Photographer : Dana Shum
Model : Kobe Adu